Mee(r) doen met Zorg & Dwang

20 augustus 2021 | door Sjoerd

De Wet Zorg & Dwang
De Wet zorg en dwang (WZD) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van cliënten. In de wet  is vastgelegd welke stappen een zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. De module Onvrijwillige Zorg in Mextra ondersteunt je bij deze stappen en de rapportage ervan.

Wet Zorg & Dwang Stappen

  • Een medewerker stelt een maatregel voor
  • De WZD functionaris beoordeelt het voorstel
  • Een maatregel evalueren
  • Een maatregel voortzetten of beëindigen

Hier kun je zien hoe dit werkt in Mextra

Het process en de stappen zitten in Mextra

Maar hoever bent ú al met de invoering van de Wzd in uw organisatie?

Verbeteren en leren met de zelfscan

Met de zelfscan Wzd kijken teamleden samen, onder begeleiding van bijvoorbeeld een teammanager, een kwaliteitsmedewerker of Wzd-functionaris, hoever zij zijn met de toepassing van de Wet zorg en dwang in de praktijk. Wat gaat goed? Wat verdient nog extra aandacht en wat moeten zij daarvoor nog doen?

Hier vind je de tools van Vilans voor de zelfscan.