Tijdregistratie & Declaratie

Minder registreren, meer declareren.

Snel - Meer tijd voor de cliënt

Safe - Veilig & Grip op de zorgadministratie

Simpel - Persoonlijke support & Geen handleiding nodig

 

De registratie van zorgmomenten kost veel tijd. Mextra automatiseert dit proces zodat jullie veel tijd besparen

Onze Best-of-breed-oplossing biedt de kwaliteit die jullie nodig hebben

Mobiel registreren geautomatiseerd op alle productcodes

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren bespaart bovendien veel tijd. Het is dus van belang om dit proces goed in te richten en te waarborgen. Samen met de gebruiker richten we dit proces optimaal in.

Doen met Mextra

Tijdregistratie & Declaratie

Registratie

Medewerker registreert (mobiel) tijd.

Controle

Medewerker controleert alle registraties en dient deze in.

Indienen

Administratie dient alle registraties in voor declaratie.

Versturen

Administratie verstuurt alle declaraties naar Vecozo.

Veel gestelde vragen