Tijdregistratie & Declaratie

De registratie van zorgmomenten kost veel veel tijd. Mextra automatiseert dit proces zodat jullie veel tijd besparen.

Onze Best-of-breed-oplossing biedt de kwaliteit die jullie nodig hebben.

Mobiel registreren geautomatiseerd op alle productcodes

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren bespaart bovendien veel tijd. Het is dus van belang om dit proces goed in te richten en te waarborgen. Tijdens de Succes Sprint richten we dit proces samen zo optimaal mogelijk in.

Doen met Mextra

Tijdregistratie & Declaratie

Registratie

Medewerker registreert (mobiel) tijd.

Controle

Medewerker controleert alle registraties en dient deze in.

Indienen

Administratie dient alle registraties in voor declaratie.

Versturen

Administratie verstuurt alle declaraties naar Vecozo.

Veel gestelde vragen