Veilig met NEN 7510 & ISO 27001

Als je gebruik maakt van een ECD, werk je met gevoelige gegevens. Dan wil je dat daar zorgvuldig en vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

Mextra is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. Daarmee laten we zien dat we de informatiebeveiliging en privacybescherming van ons ECD goed op orde hebben.

DigiTrust Certificaat ISO 27001 Symax B.V
DigiTrust Certificaat NEN 7510 Symax B.V
Care Expert ISAE3000 Type 1 Rapport