Mee(r) doen met Kompas Jeugdzorg

20 augustus 2021 | door Sjoerd

Kompas Jeugdzorg

Anna Żak van Kompas Jeugdzorg wil kwetsbare jeugdigen en hun ouders met Poolse achtergrond versterken en op weg helpen naar een goede toekomst door te ondersteunen bij opgroei- en opvoedingsvragen en integratie.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving en dat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

Kwetsbare Poolse gezinnen eerder bereiken
Bij Kompas Jeugdzorg werkt Anna met Pools en Nederlandssprekende, SKJ-geregistreerde pedagogen.

Omdat er geen taalbarrière meer is, lukt het om de nuance in de hulpvraag makkelijker boven tafel krijgen en gevoeligheden eerder aan te voelen. Dit helpt bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het ondersteunen bij het oplossen van de problemen.

Deze werkwijze werpt haar vruchten af. Samen met Veilig Thuis Zuidoost Brabant, Fontys Hogeschool en Wijs Professionalisering start Kompas per 1 september jl. een uniek project. Als doel versterken of herstellen van een veilige opgroei- en opvoedsituatie in Poolse gezinnen in Nederland.

“zeker van een positieve cashflow”

Mextra & Care2Declare
De dossiervoering doet Kompas Jeugdzorg al jaren met Mextra. De (ambulante) rapportages en evaluaties gebeuren in Mextra en de tijdregistraties zijn rechtstreeks via de api gekoppeld aan Care2Declare.

Care2Declare & Care Expert
Je kunt zelf deze registraties verwerken in Care2Declare en deze doorsturen naar Vecozo. Je kunt er ook voor kiezen dat Care Expert het gehele proces verzorgt. Het cliëntproces is daarbij leidend en de oplossing wordt in samenwerking vormgegeven.

Kompas Jeugdzorg is hierdoor zeker van een positieve cashflow omdat Care Expert 100 procent correct en op tijd ingediende declaraties garandeert. Daarnaast is alles altijd up-to-date aan de hand van de nieuwe wet- en regelgeving.

Continuïteit van uw zorgadministratie
De Care Experts kunnen de operationele taken binnen het verantwoordingsproces overnemen. Ook handig tijdens vakantie of onverwachte uitval.

Via Mextra kunnen medewerkers simpel voldoen aan hun dossiervorming en registraties. Deze registraties vallen automatisch door naar Care2Declare en worden afgehandeld door Care Expert.

Geen zorgen over je processen en alle focus en aandacht voor je cliënten.

Kompas Jeugdzorg is een mooi voorbeeld hoe efficiënt deze oplossing is.