De Wet zorg en dwang & de uitdagingen bij de uitvoering

15 september 2023 | door Sjoerd

De Wet zorg en dwang geldt sinds 1 januari 2020 en is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan. Hierbij is het motto: ‘Nee, tenzij’, wat betekent dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Uitdagingen bij de uitvoering van de WZD in jullie organisatie? Vilans helpt zorgorganisaties om de Wet zorg en dwang op de juiste manier toe te passen.

De uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) door zorginstellingen kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Hier zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen:

1. Complexiteit van de wet:
De Wzd is een complexe wet met veel regels en procedures. Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun personeel de wet begrijpt en correct kan toepassen.

2. Menskracht en training:
Het implementeren van de Wzd vereist goed opgeleid personeel. Het kan een uitdaging zijn om voldoende personeel te hebben dat getraind is in de wet en de juiste vaardigheden heeft om onvrijwillige zorg te voorkomen of toe te passen als dat nodig is.

3. Betrokkenheid van de cliënt en vertegenwoordigers:
De wet legt sterk de nadruk op de betrokkenheid van de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger bij beslissingen over zorg en dwang. Het kan moeilijk zijn om ervoor te zorgen dat dit op een effectieve manier gebeurt, vooral als de cliënt niet in staat is om zijn of haar wensen duidelijk te maken.

4. Tijd en administratieve lasten:
Het naleven van de wet kan tijdrovend zijn vanwege de vereiste documentatie en procedures. Dit kan extra administratieve lasten met zich meebrengen voor zorginstellingen.

5. Kennis en bewustzijn:
Niet alle zorgverleners zijn even bekend met de Wzd, wat kan leiden tot onjuiste toepassing of het missen van situaties waarin de wet van toepassing is.

6. Communicatie:
Goede communicatie tussen zorgverleners, cliënten, vertegenwoordigers en andere betrokkenen is essentieel voor een goede uitvoering van de Wzd. Dit kan een uitdaging zijn, vooral als er sprake is van complexe medische of ethische situaties.

7. Beperkte alternatieven:
Soms zijn er beperkte alternatieven voor het toepassen van onvrijwillige zorg, vooral in situaties waarin de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar is. Het vinden van passende alternatieven kan een uitdaging zijn.

8. Toezicht en handhaving:
Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wet en dat er passend toezicht en handhaving is. Dit kan leiden tot extra druk op de organisatie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten zorginstellingen investeren in training, communicatie en procedures om ervoor te zorgen dat de Wzd op een zorgvuldige en wettige manier wordt uitgevoerd, met respect voor de rechten en waardigheid van de cliënten.

Vilans kan daarbij helpen, op de site vind je handige downloads en via wzd@vilans.nl kun je al je vragen stellen.