De balans tussen software suites en best-of-breed oplossingen

10 juli 2023 | door Sjoerd

Het streven naar meer inhoudelijke zorg

In de snel evoluerende wereld van de gezondheidszorg is het maken van weloverwogen beslissingen over softwareoplossingen essentieel voor een zorginstelling. Enerzijds willen bestuurders een geïntegreerd systeem dat de efficiëntie verbetert, kosten verlaagt en de kwaliteit van zorg bevordert. Anderzijds hebben zorgmedewerkers behoefte aan specifieke tools en functionaliteiten om hun dagelijkse taken te vergemakkelijken en meer tijd te besteden aan de inhoudelijke zorg.

Mextra Best of breed: Meer tijd voor inhoudelijke zorg

Samen met Care Expert , BergOp en MediCheck App levert Mextra een oplossing met de beste tools voor de taken van elke specifieke zorgmedewerker.

Omdat elke medewerker alleen werkt met de software voor zijn of haar specifieke taken is dit zeer efficiënt en levert dit een kosten/uren besparing op die ingezet kan worden voor meer inhoudelijke zorg.

Efficiëntie en integratie:

Onze software werkt naadloos samen en is geïntegreerd op basis van verschillende use cases van onze bestaande klanten.

Kosten en implementatie:

Specifieke implementaties voor het zorginhoudelijke en financiële gedeelte met de betreffende specialisten van de zorgorganisatie zorgen voor een snelle en efficiënte onboarding. De gegevensuitwisseling optimaliseren wij continu op basis van input van onze gebruikers.

Standaardisatie en uniformiteit:

Onze jarenlange samenwerking resulteert in uniforme standaarden waardoor consistent werken volgens protocollen geborgd is.

Aandacht voor de zorgmedewerkers:

Aandacht van specialisten die samen met de zorgmedewerkers de tools optimaliseren zodat elke discipline meer tijd over houd voor inhoudelijke zorg.

Samen meer tijd voor inhoudelijk zorg realiseren?

Benieuwd naar onze oplossing en samen meer tijd voor inhoudelijke zorg realiseren? Op basis van jullie wensen en uitdagingen zoeken we graag samen naar de beste oplossing. Hier kun je een afspraak plannen wanneer het jullie past.

Waarom kiest een zorginstelling toch een software suite, ondanks de voordelen van best-of-breed software voor zorgmedewerkers?

Hier lees je meer.

Efficiëntie en integratie:

Een van de belangrijkste redenen waarom een zorginstelling vaak kiest voor een software suite is de behoefte aan efficiëntie en integratie. Een software suite biedt een geïntegreerde oplossing waarin verschillende modules samenwerken en informatie kan worden uitgewisseld. Bovendien stelt een geïntegreerde suite bestuurders in staat om in 1 oplossing inzicht te krijgen op de prestaties van de instelling als geheel.

Kosten en implementatie:

Het implementeren van meerdere best-of-breed softwareoplossingen kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Elk systeem vereist aparte training, onderhoud en licentiekosten. Daarnaast moeten vaak interfaces worden ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Een software suite kan deze kosten verminderen, omdat alle modules afkomstig zijn van dezelfde leverancier en op elkaar aansluiten.

Standaardisatie en uniformiteit:

Een software suite biedt de mogelijkheid tot standaardisatie en uniformiteit binnen een zorginstelling. Door te werken met één leverancier en één systeem kunnen zorgmedewerkers op een consistente manier werken, ongeacht hun afdeling of functie.

Aandacht voor de zorgmedewerkers:

Hoewel een software suite voordelen kan bieden op het gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en standaardisatie, is het cruciaal om de behoeften van de zorgmedewerkers niet uit het oog te verliezen. Bestuurders moeten luisteren naar het perspectief van de medewerkers en streven naar een compromis dat beide doelen dient. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de software suite wordt aangevuld met best-of-breed oplossingen voor specifieke taken of afdelingen.

Conclusie:

Het kiezen tussen een software suite en best-of-breed oplossingen is een complexe beslissing voor het bestuur van een zorginstelling. Hoewel een software suite voordelen kan bieden op het gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en uniformiteit, kunnen best-of-breed oplossingen waardevol zijn voor de dagelijkse taken van zorgmedewerkers.

Het is belangrijk dat bestuurders de behoeften en standpunten van beide partijen in overweging nemen en streven naar een evenwichtige benadering waarbij inhoudelijke zorg centraal staat.

Samen meer tijd voor inhoudelijk zorg realiseren?

Benieuwd naar onze oplossing en samen meer tijd voor inhoudelijke zorg realiseren? Op basis van jullie wensen en uitdagingen zoeken we graag samen naar de beste oplossing. Hier kun je een afspraak plannen wanneer het jullie past.