Mee(r) doen met de uitputting van de toewijzing

27 augustus 2021 | door Sjoerd

Realtime inzicht in de uitputting van de toewijzing.

Mextra wil mensen die afhankelijk zijn van professionele hulp een oplossing bieden waarin ze met professionals en hun netwerk samenwerken aan wat ze nodig hebben.

Financiering van deze professionele hulp is hierbij een belangrijke factor.

Samen met Care2Declare realiseert Mextra kostenbeheersing in de zorg door administratieve lastenverlichting.

Naast realtime inzicht in de status van toewijzingen in de backoffice van Care2Declare brengen we dit nu ook naar Mextra.

In Mextra zie je vanaf nu bij elke client het % dat verbruikt is op de toewijzing. Het percentage zijn de uren die verwerkt zijn in controle productie. Die uren hoeven dus nog niet gedeclareerd te zijn.

Let op: Het getoonde percentage dat verbruikt is kan dus in werkelijkheid iets hoger liggen als er al wel uren geschreven zijn maar nog niet in Controle Productie in Care2Declare verwerkt zijn.