De uitdagingen van het meten van declarabiliteit in de zorg

20 juni 2023 | door Sjoerd

Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag of we het percentage declarabiliteit in Mextra kunnen tonen. Dit is niet zo simpel als het lijkt.

Het meten van declarabiliteit, oftewel de mate waarin zorgverleners hun tijd kunnen factureren aan verzekeraars, is een uitdagende taak.

In het streven naar een efficiënte en kosteneffectieve zorgverlening is het cruciaal om de productiviteit en de omzet van zorginstellingen te optimaliseren. Hoewel het meten van declarabiliteit een belangrijk aspect is bij het realiseren van deze doelstellingen, zijn er tal van obstakels die deze taak bemoeilijken.

We zullen enkele van de belangrijkste redenen toelichten waarom het meten van declarabiliteit zo lastig is in de zorgsector.

  1. Complexiteit van de zorgactiviteiten:

De zorgsector is buitengewoon complex en bestaat uit een breed scala aan zorgactiviteiten. Van diagnostische tests tot ingrepen en follow-upconsulten, elke activiteit heeft zijn eigen unieke kenmerken en vereisten. Dit maakt het moeilijk om een uniforme meetmethode voor declarabiliteit te implementeren.
Verschillende zorgverleners en specialismen werken met verschillende tarieven, vergoedingsschema’s en regels. Het vaststellen van de juiste tarieven en het correct toewijzen van tijd aan specifieke zorgactiviteiten vormt een grote uitdaging.

  1. Administratieve lasten:

De zorgsector heeft te maken met aanzienlijke administratieve lasten, met name op het gebied van facturatie en codering. Het bijhouden van de tijd die besteed wordt aan elke zorgactiviteit en het correct toewijzen van de juiste codes vereist nauwkeurigheid en aandacht voor detail.
Deze administratieve taken vergen veel tijd en kunnen ten koste gaan van de daadwerkelijke zorgverlening. Bovendien kunnen menselijke fouten bij het registreren van de tijd en codes leiden tot incorrecte declaraties, wat kan leiden tot financiële verliezen en juridische problemen.

  1. Diverse financieringsmodellen:

De zorgsector kent diverse financieringsmodellen, zoals fee-for-service, diagnosegerelateerde groepen (DRG’s) en value-based care. Elk model heeft zijn eigen complexe regels en voorschriften voor facturatie en declarabiliteit. Deze verschillende modellen kunnen het meten van declarabiliteit bemoeilijken, omdat zorgverleners moeten voldoen aan specifieke criteria en vereisten om in aanmerking te komen voor vergoeding. Het begrijpen en naleven van deze modellen vergt diepgaande kennis en expertise, wat niet altijd eenvoudig is voor zorgverleners.

  1. Tijdregistratie en workflowbeheer:

Het nauwkeurig registreren van de tijd die besteed wordt aan elke zorgactiviteit is een essentieel onderdeel van het meten van declarabiliteit. Dit kan echter problematisch zijn in een hectische zorgomgeving waar zorgverleners vaak te maken hebben met hoge werkdruk en tijdsbeperkingen. Het handmatig bijhouden van de tijd kan tijdrovend zijn en kan leiden tot fouten. Daarnaast kan het bijhouden van de tijd de workflow verstoren en de aandacht van de zorgverlener afleiden van de zorg.

  1. Veranderende regelgeving en beleid:

De zorgsector is onderhevig aan voortdurende veranderingen in regelgeving en beleid. Nieuwe wetten, tariefstructuren en declaratieregels worden regelmatig geïntroduceerd, wat het meten van declarabiliteit complex maakt. Zorgverleners moeten voortdurend op de hoogte blijven van deze veranderingen en ervoor zorgen dat ze hun praktijken aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit vergt niet alleen tijd en inspanning, maar kan ook leiden tot onzekerheid en verwarring bij het meten van declarabiliteit.

6. Resultaat van de zorgverlening

Het meten van het resultaat van zorgverlening is een belangrijk aspect, zoniet het belangrijkste, om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te beoordelen. Er zijn verschillende methoden en meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om het resultaat van de zorgverlening te evalueren. Hier zijn enkele veelgebruikte benaderingen:

  • Klinische uitkomsten: Dit omvat het meten van de gezondheidsstatus en het welzijn van de cliënt na de zorgverlening.
  • Cliënttevredenheid: Het meten van cliënttevredenheid is een belangrijke indicator van het resultaat van zorgverlening.
  • Heropnames en complicaties: Het meten van het aantal heropnames en complicaties na de zorgverlening kan een indicatie zijn van de effectiviteit en kwaliteit van de zorg.
  • Kosten en efficiëntie: Het meten van de kosten van de zorgverlening in relatie tot de behaalde resultaten kan waardevol zijn om de efficiëntie en kosteneffectiviteit van de zorg te beoordelen.
  • Kwaliteitsindicatoren en richtlijnen: Het volgen van specifieke kwaliteitsindicatoren en richtlijnen kan helpen bij het meten van het resultaat van zorgverlening.

Het meten van het resultaat van zorgverlening vereist een combinatie van objectieve en subjectieve gegevens om een volledig beeld te krijgen. Het is belangrijk om meetinstrumenten te gebruiken die betrouwbaar, valide en specifiek zijn voor de betreffende zorgcontext. Door regelmatig het resultaat van de zorgverlening te meten en te evalueren, kunnen zorginstellingen continu verbeteren en streven naar de best mogelijke zorg voor hun cliënten die tevens efficiënt en kosteneffectief is.

Wij hebben de magische formule waarin we alle aspecten van deze complexe materie meenemen nog niet gevonden. Heb jij hem al wel gevonden, dan horen wij het graag!

In de tussentijd maken we in Mextra de registratie en rapportage zo simpel mogelijk. In Care Expert richten we financieringsmodellen zo in zodat je voldoet aan de eisen en aan de complexe wet en regelgeving.

Benieuwd wat Mextra voor jullie organisatie kan betekenen? Plan hier een demo in wanneer het jullie past.