Verblijf

Of u nu werkt in begeleid wonen, logeren, residentiële hulpverlening, verblijf in een inrichting of welke andere vorm van verblijf dan ook. MEXTRA helpt u met het opstellen van de ondersteuningsplannen, rapporteren, methodisch werken en een soepele overdracht.

Ambulant

Als ambulant begeleider heeft u de ene na de andere afspraak. Met behulp van de MEXTRA app voor Android en iOS schrijft u snel de rapportages die gekoppelt zijn aan het begeleidingsplan. Op uw tablet of laptop heeft u het gehele digitale dossier tot uw beschikking.

Dagbesteding

Elke discipline heeft haar eigen aandeel in het ondersteuningsplan. Binnen de dagbesteding legt u in MEXTRA snel en eenvoudig de voortgang vast die dan ook direct inzichtelijk is voor collega’s en desgewenst ook voor de cliënten.

Behandeling

Doelgericht rapporteren gericht op hetgeen in het behandelplan is vastgelegd is een van de belangrijkste functies in MEXTRA. Altijd de rode draad in de behandeling in beeld voor alle betrokkenen in het behandelproces.