Wat is MEXTRA?

MEXTRA is een online cliëntendossier dat zich aanpast aan uw unieke werkwijze. Wij bieden een veilige omgeving om gevoelige cliëntgebonden informatie op te slaan en te delen tussen alle betrokkenen rondom de zorg bij uw cliënten.

Vraaggestuurde en doelgerichte zorg wordt door onze methodische aanpak bijna als vanzelf  in gang gezet. Lees meer daarover in onze whitepaper “10 tips voor een efficiënter zorgproces”.

Download whitepaper

Whitepaper: 10 tips voor een efficiënt zorgproces!

Laat uw gegevens achter en ontvang direct 10 tips voor een efficiënter zorgproces.


In de dagelijkse zorg gaat er veel tijd verloren met het opslaan, delen en up-to-date houden van informatie. Er is onder zorgorganisaties dan ook een grote behoefte aan zorgproces faciliterende- en gegevens gestuurde oplossingen, zoals MEXTRA.

Modules

De software van MEXTRA bestaat uit verschillende modules, die zo in te richten zijn dat het naadloos aansluit bij de unieke werkwijze van uw zorgorganisatie. Door de modules geeft MEXTRA een extra impuls aan een methodische aanpak waarbij het systeem zich aanpast aan de methodiek die u hanteert.

MEXTRA Software is uitermate geschikt om de cliënt verantwoordelijk te maken voor zijn eigen ontwikkeling. De betrokkenen hebben toegang tot het dossier wanneer nodig. Persoonlijke, effectieve en transparante zorg wordt daardoor mogelijk gemaakt.

In MEXTRA staat vraaggericht zorg verlenen centraal. De hulpvraag is immers de aanleiding voor de zorg die uw organisatie verleent. Daarom zijn er een modules ontworpen die naar behoefte van uw organisatie zijn in te richten. Deze modules zijn als het ware de bouwstenen van het methodisch werken.
Door slimme afstemming, zal u als vanzelfsprekend de stappen in het zorgproces doorlopen.

Declaratie

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorginstelling belangrijk. Want snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren kan bovendien tijd besparen. Het is dus belangrijk om dit proces goed in te richten te en te borgen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?

Binnen MEXTRA kunt u al veel online vastleggen en registreren. Vanaf nu bieden we ook het verantwoorden én declareren van zorggeld in onze applicatie aan.

Expertise

Het leveren van goede zorg is meer dan alleen het contact tussen de professional en de cliënt. Er zijn veel stakeholders die een rol spelen, met elk hun eigen belang. Toch wilt u als organisatie het belang van de cliënt vooropstellen. Dat is niet altijd eenvoudig. Door de jaren heen zijn werkwijzen en processen aangepast waardoor ze inefficiënt kunnen werken.

In een vrijblijvend gesprek kunnen we kijken hoe onze expertise u verder kan helpen.

Bel mij op!

U wordt zo snel mogelijk gebeld


Starten met MEXTRA

Het overstappen naar een een ECD brengt veranderingen met zich mee. Als zorgorganisatie heeft u zich hiervan al een beeld gevormd, maar is er vaak de behoefte om hierin professioneel begeleid te worden.

Voor de begeleiding van uw implementatieproces kunt u geheel vertrouwen op onze eigen consultants. Tijdens dit proces leert u ons kennen, en wij u. Dit vormt volgens ons een belangrijke basis voor een duurzame samenwerking.

Van groot tot klein

Of uw organisatie nu (nog) één cliënt heeft of duizenden, wij kunnen voor ieder formaat organisatie een passende inrichting bieden. Meer dan 250 organisaties maken hierom al gebruik van MEXTRA.

Een aantal zijn eenvoudig gestart via MEXTRA MVO. Deze kostenloze variant stellen we onder andere beschikbaar aan mantelzorgers en startende zorginitiatieven. We hanteren hierbij wel een aantal voorwaarden.