Zorgtypes

Minder registreren, meer declareren.

Wlz / Wmo / Jeugdwet

Zvw / iFz / PGB

Forensische GGZ

Zorg Prestatiemodel

Zorgorganisaties die met Mextra werken

Bij Mextra werken we met passie aan de ontwikkeling van software voor de zorg.

Voorwaarde is dat het administratieve verlichting brengt, transparantie creëert en mensen met elkaar verbindt.

De zorgorganisaties die kiezen voor Mextra voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving.

Als zorgorganisatie heeft uw eigen begeleidings- of behandelstijl ontwikkeld.
Zo biedt u de beste zorg aan uw cliënten.

Dit proces borgen in jullie cliëntendossier is een grote uitdaging. Met Mextra is het mogelijk om jullie eigen werkwijze te behouden, en zelfs toekomstbestendig te maken.

We borgen de complexiteit rondom dossiers, declaraties en besparen eveneens kosten op de zorgadministratie.

Mextra sluit o.a. aan bij de volgende zorgtypes:

 • Wonen, verblijf & langdurige zorg
 • Ambulante begeleiding & behandeling
 • Leren, werken & dagbesteding
 • Jeugd, gezin & opvoeding

En alle financieringsvormen:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Forensische zorg (iFz)
 • De Forensische GGZ
 • Het Zorg Prestatie Model
 • PGB
Mextra realiseert kostenbeheersing in de zorg door administratieve lastenverlichting.

Zorgmarkten die Mextra bedient

Wonen, verblijf & langdurige zorg

Alledaagse bezigheden bijzonder maken is de basis voor langdurige hulpverlening. Het is daarom niet verrassend dat veel woonbegeleiders rapporteren als een last ervaren waardoor het begeleidingsdoel op de achtergrond raakt en waardevolle kennis verloren gaat.

Ambulante begeleiding & behandeling

Ambulante begeleiders en behandelaars zien hun cliënt vaak maar enkele uren in de week. Juist buiten contactmomenten om vinden invloedrijke gebeurtenissen plaats. Cliënten kunnen participeren met Mextra en deze gebeurtenissen ook zelf rapporteren.

Leren, werken & dagbesteding

In het dagelijkse werk zijn doelen kortdurend en concreet. Wijzigingen volgen elkaar snel op. Het is lastig bij te houden wat de actuele afspraken zijn. De methodische ondersteuning van MEXTRA helpt zorgprofessionals op tijd de volgende stappen te nemen.

Jeugd, gezin & opvoeding

Met ondersteuning in de opvoeding gaan veel verschillende belangen gepaard. Hierin een balans vinden is soms een hele uitdaging. Zorgprofessionals kunnen in MEXTRA makkelijk rapporteren en verslagen uitdraaien.

Veel gestelde vragen