Evalueren van doelen in Mextra

Automatisch volgens Plan - Do - Check - Act

Snel - Meer tijd voor de cliënt

Safe - Veilig & Grip op de zorgadministratie

Simpel - Persoonlijke support & Geen handleiding nodig

 

Als je doelen hebt opgesteld, is het belangrijk om ze ook te evalueren.

Op basis van je evaluatie beslis je hoe de zorg voortgezet wordt

Plan – Do – Check – Act

Je kan evalueren op de verschillende onderdelen van de doelen. Iedere organisatie heeft eigen instellingen. Dat kan heel verschillend zijn.

Bij een Tussenevaluatie blijft het onderdeel open staan. Met een Eindevaluatie sluit je een onderdeel af als behaald of niet behaald.

Schrijf je evaluatie en voeg eventueel een foto toe.

Klaar! Bij de doelen kan je zien welke onderdelen een evaluatie hebben.