Evalueren van doelen in Mextra

Als je doelen hebt opgesteld, is het belangrijk om ze ook te evalueren.

Op basis van je evaluatie beslis je hoe de zorg voortgezet wordt

Plan – Do – Check – Act

Evalueren kan op verschillende onderdelen van de doelen gedaan worden. Iedere organisatie kiest hierbij zijn eigen instellingen.

Bij een Tussenevaluatie blijft het onderdeel open staan en kan je doorgaan met rapporteren op de doelen. Met een Eindevaluatie sluit je het onderdeel af als behaald of niet behaald.

Schrijf je Evaluatie en voeg eventueel een foto toe.