Mextra voor Pleegzorg

"It takes a village to raise a child."

Meer tijd voor pleegkinderen door efficiënter registreren en rapporteren

Mextra voor Pleegzorg

Bij het pleegouderschap komen veel dingen kijken. Denk bijvoorbeeld aan juridische thema’s, voogdij, rapporteren, registreren en vergoedingen.

Om pleegouders te ontlasten hebben we samen met experts Mextra zo ontworpen dat het systeem aan de specifieke vereisten van pleegzorg voldoet.

Als pleegouder rapporteer je (op basis van doelen) over jullie pleegkind(eren) in Mextra.

Daarnaast heb je tijdens het pleegouderschap recht op verschillende vergoedingen. De registratie voor deze vergoedingen doe je snel en simpel in Mextra. Daarnaast heb je ook een overzicht van de ingediende aanvragen per kind en van jullie hele pleeggezin.  Op pleegzorg.nl vindt je informatie over alle vergoedingen.

Pleegvergoeding

Als pleegouder ontvang je een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die je maakt voor je pleegkind.

Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen. Op basis van de dagen dat een pleegkind onderdeel is van jullie gezin ontvang je deze vergoeding.

Bijzondere vergoedingen

Sommige bijzondere kosten die niet vanuit de pleegvergoeding of extra toeslagen betaald kunnen worden, kunnen vergoed worden vanuit Bijzondere vergoedingen. Bijvoorbeeld Eén Loket, dit is een vergoedingssysteem van de pleegzorgorganisaties in Noord-Brabant.

De aanvragen voor Bijzondere vergoedingen  dien je ook in via Mextra. Tevens heb je inzicht in de  status/ruimte m.b.t. deze vergoedingen.

Declaraties deeltijdpleegzorg

Bij deeltijdpleegzorg krijgen pleegouders op basis van de beschikking een vergoeding voor de pleegzorg.

Hiervoor moet je als pleegouder een declaratie indienen. Dit kan gemakkelijk via Mextra. Je hebt hier ook duidelijk inzicht in de ingediende en toegekende declaraties.

Mextra Demo - Pleegzorg
Geeft meer tijd voor pleegkinderen

Mextra voor Pleegzorg

Bijzondere vergoedingen

Automatisch aftellend vergoedingen overzicht

Leeftijdsstaffels

Leeftijdstaffels pleegkind automatisch + 3e kind toeslag automatisch

Geheime plaatsing

Alleen zichtbaar voor bepaalde mensen binnen de organisatie

Tranches

Vergoeding in tranches automatisch instellen

Reminders digitaal ondertekenen

Automatisch een reminder als een document nog niet digitaal ondertekend is.