Tijd besparen met registreren en declareren

DBBC's zijn verleden tijd

Het zorg prestatiemodel maakt declareren eenvoudiger

Mextra realiseert de snelste manier om tijd te registreren en declareren.

De Diagnose Behandel Combinaties gaan vervallen binnen de GGZ en de Forensische Zorg. Het zorgprestatiemodel komt hiervoor in de plaats. Vanaf 1 januari kan het zorgprestatiemodel geregistreerd worden in Mextra.

  • Wanneer kan ik declareren volgens het zorgprestatiemodel in Mextra?

Per 1 januari 2022 worden bestaande financieringen zoals DBC GGZ,  DBBC en ZZP opgevolgd door het zorgprestatiemodel. Vanaf 1 januari 2022 kunnen Mextra klanten declareren volgens het zorgprestatiemodel.

  • Wat zijn de voordelen van het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat uit van de daadwerkelijk geleverde zorg. Deze zorg is controleerbaar door de cliënt. Planning = realisatie, dat is het  uitgangspunt van het zorgprestatiemodel. Vanuit de afspraak; rechtstreeks rapporteren bespaart veel tijd en handelingen.

  • Zorgvraagtypering & het zorgprestatiemodel

Zorgvraagtypering is onderdeel van het zorgprestatiemodel en wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd.

Naast een diagnose moet er bij behandeling ook een zorgvraagtypering vastgelegd worden. Met de Honos-vragenlijst kan de behandelaar hier de zorgvraagtypering voor de ggz bepalen. Er moet eerst een keuze worden gemaakt uit één van de drie hoofdgroepen.

Psychische aandoening, psychotische stoornis of cognitieve beperking. Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor de volledige of dynamische versie van de HoNOS+.

  • Hoe worden de tarieven van het zorgprestatiemodel bepaald?

De tarieven worden bepaald op basis van de setting,  het beroep van de zorgprofessional en de soort en de duur van het betreffende consult. Het consult heeft de volgende varianten: diagnostiek, behandeling en groepsconsulten.
Daarnaast zijn er een aantal toeslagen voor reistijd, inzet tolk, etc, etc.

  • Wat verandert er aan de declaratie?

Het declareren van de zorg bij DBC’s kon pas plaatsvinden na 365 dagen of bij beëindiging van de zorg. Met het zorgprestatiemodel kun je periodiek declareren, bijvoorbeeld per maand.

Benieuwd hoe we met jullie tijd kunnen besparen bij het registreren en declareren volgens het zorgprestatiemodel?

 

Demo Zorgprestatiemodel