Werken zonder roadmap

De verleiding van een roadmap is groot.

De verleiding om een ​​roadmap te maken als SAAS-oplossing is groot. Verwachte functies aankondigen zonder daar op voorhand iets voor te hoeven doen, fantastisch toch? Er is nog geen ontwerp, geen overweging of onderzoek voor nodig om een roadmap te vullen met feature requests. Goodwill kopen op krediet, niets is makkelijker, maar de prijs betaal je later.

Natuurlijk waren wij bij Mextra hier ook gevoelig voor. Nu niet meer.

Ieder ontwikkelproces start bij Mextra met een idee fase waarin alle facetten doorlopen worden.

Idee fase

De idee fase is er niet om een ​​gigantisch plan vol details te maken. Wij geloven niet in dit watervalmodel voor projecten. Ideeën mogen niet groter zijn dan ongeveer zes sprints(weken), anders worden ze opgesplitst in meerdere (deel)ideeën.

Heeft een Mextra gebruiker een idee? Dan volgen we de volgende stappen:

 • We stellen veel vragen om het idee zo goed mogelijk te begrijpen.
 • We communiceren dat we rekening houden met de feedback.
 • We beloven nooit iets en gaan er nu niet aan werken.
 • We promoveren het idee tot epic als het deze fase doorloopt.
 • Klant informeren dat we het gaan doen, niet wanneer.

Wij bepalen intern of we een idee willen nastreven aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoeveel van onze gebruikers profiteren van dit idee?
 • Hoeveel tijd zal dit idee onze gebruikers besparen?
 • Hoeveel middelen voor ontwikkeling zullen de implementatie van het idee kosten?
 • Hoeveel ondersteuningsmiddelen gaat dit idee kosten als het eenmaal in productie is genomen?
 • Hoeveel extra ideeën zal dit idee opleveren als we er ja op zeggen?
 • In hoeverre kunnen we steunen op dingen die buiten Mextra al bestaan?
 • Maakt dit Mextra beter of dreigen we onze focus hiermee te verliezen?

Idee meeting

Ideeën verlaten de idee fase nadat het is besproken in een idee meeting waarbij minimaal één persoon aanwezig is van het MT, Customer Care, Design en Development. Zodra een idee naar de ontwikkelingsfase is gepromoveerd, is het een epic.

Geen Mextra roadmap

Hiermee voorkomen we het gevaar van het verkopen van morgen over vandaag. Mextra is wat het is. Helaas moeten we sommige ideeën soms ook gewoon laten gaan. Onze (toekomstige) klanten moeten beslissen of de huidige staat van Mextra bij hen past. Soms past dat niet. Dat is goed.

Het is beter dat potentiële Mextra klanten afhaken dan ze te lokken met vage beloften. Het is zeer zeldzaam dat een enkele missende functie de beslissing om met Mextra te gaan werken echt maakt of breekt. Mextra is goed genoeg, wij zijn ervan overtuigd dat zonder die een of twee dingen Mextra tijd bespaart die ingezet kan worden voor inhoudelijk zorg.

We verwachten dat we op deze manier meer tijd vrijmaken om bestaande features (die veel worden gebruikt door alle klanten) verder te verbeteren en minder tijd vrijmaken voor maatwerk oplossingen voor één specifieke klant.
De ruim 160 zorgorganisaties die al gebruik maken van Mextra bewijzen dat het werkt. Samen besparen we tijd voor inhoudelijke zorg.
Ontdek hoe Mextra werkt