Elektronisch cliëntendossier met

Vecozo declaratie

  • Mobiele tijdregistratie

  • Alle productcodes

  • Geautomatiseerd

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorgorganisatie belangrijk. Snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren kan bovendien tijd besparen. Het is dus van belang om dit proces goed in te richten en te waarborgen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?