MEXTRA voor

Wonen, verblijf & langdurige zorg

Alledaagse bezigheden bijzonder maken zijn de basis voor langdurige hulpverlening. Het is daarom niet verrassend dat veel woonbegeleiders rapporteren als een last ervaren. Hierdoor verlies je oog op begeleidingsdoel en raakt waardevolle kennis verloren.

Makkelijk rapportagesysteem

MEXTRA maakt dagelijks rapporteren makkelijk voor zorgprofessionals. En managers monitoren eenvoudig op voortgang en kwaliteit.