Samenwerken in wijkteams

De nieuwe route

 • Participatie die werkt

  In MeXtra werken niet alleen zorgprofessionals, nee ook de cliënt/burger en/of zijn verwanten kunnen toegang krijgen tot het dossier.
  Er wordt niet langer alleen over, maar ook door de cliënt/burger geschreven.

 • Sociaal Wijkteam Online

  Direct in contact staan met cliënten/burgers, zowel face to face als online, blended dus.Alle betrokkenen altijd op de hoogte van de actualiteit, mogelijkheid om berichten als hoge prioriteit direct te laten bezorgen.

 • Velig Appen

  We zijn gewend aan het gebruik van WhatsApp, maar in de zorg is dat niet veilig. Nu is er de MeXtra App, net zo makkelijk, wel zo veilig en alles opgeslagen in het dossier.

 • Familiegroepsplan

  Familieleden weten vaak heel goed wat er aan de hand is en wat er nodig is om dingen te verbeteren, daar waar nodig worden professionals ingezet. In het familiegroepsplan binnen MeXtra kunnen acties aan alle betrokkenen gekoppeld worden.