8 fasenmodel

Digitaal beheer van het 8-fasenmodel is mogelijk in MEXTRA.
MEXTRA is een veel gebruikt programma dat betrokkenen gepast toegang biedt tot het persoonlijk plan en begeleidingstraject van de cliënt.

Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in het individuele begeleidingstraject. Elke fase kent specifieke doelen, werkwijzen en instrumenten. Er worden ook acht leefgebieden onderscheiden. Deze staan centraal in het begeleidingstraject en brengen structuur in de rapportage en de begeleiding. Het 8-fasenmodel wordt inmiddels door zo’n 75% van alle opvanginstellingen gebruikt.

Het 8-fasenmodel is een methode voor professionals die cliënten met meervoudige problemen begeleiden. De eigen kracht van cliënten staat in dit model centraal. Het model is onderzocht door Movisie en het Trimbos-instituut en blijkt een effectieve sociale interventie. De naam verwijst naar de acht fasen van het begeleidingsproces: te beginnen met de aanmeldingsfase tot de uitstroomfase. De methode is geschikt voor alle vormen van begeleiding.

MEXTRA maakt het werken met de sjablonen van het 8-fasenmodel makkelijker. Naast registratie van algemene cliëntgegeven is het in dit programma mogelijk per cliënt de persoonsbeschrijving, het begeleidingsplan en de evaluatie in te voeren. Alle dossiers worden onder de cliëntnaam bewaard. Door de uitgebreide mogelijkheden bent u verzekerd van een volledige rapportage.
Met de optie archivering kun u van dossiers tussentijdse momentopnames vastleggen waardoor u een compleet beeld heeft van het verloop van de begeleiding.

Naast het 8 fasenmodel kunt u met het programma, voor uw organisatie en per cliënt een uitgebreid dagjournaal bijhouden zodat u een compleet digitaal pakket heeft in het begeleiden van uw cliënten.
MEXTRA is flexibel, methodisch en modulair opgezet dat ook andere methodieken zonder veel moeite geïntegreerd kunnen worden.
In MEXTRA kunnen alle betrokkenen terecht; professionals, cliënten en verwanten krijgen specifieke rechten zodat precies helder is wat iedereen kan en mag.