Multidisciplinair samenwerken

Door samen te werken bereik je betere resultaten

Multidisciplinair samenwerken in de zorg

Het principe ‘één gezin, één plan’ is leidend, zodat er door verschillende domeinen, specialismen en sectoren, elk met hun eigen deskundigheid, multidisciplinair kan worden samengewerkt.

Dit vraagt om verbinding van (gespecialiseerde) jeugdhulp met andere domeinen en partners in de zorg, zoals de huisarts, de onderwijsconsulent en school, de opvoedhulp, het lokale team, de jeugdgezondheidszorg en justitie.

Integrale jeugdhulp kan leiden tot minder wisselingen in hulpverleners, betere afstemming tussen hulpverleners, zorg op verschillende levensgebieden en continuïteit van zorg tijdens overgangsfasen.

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Met Mextra kunnen alle verantwoordelijke zorgaanbieders inhoudelijk samenwerken binnen 1 plan.
De hoofdaannemer blijft officieel en financieel hoofdaannemer.

Registraties kunnen vanuit Mextra doorgezet worden naar een Care Expert waar de financiële afhandeling en verdeling automatisch verwerkt kan worden met de speciaal hiervoor ontwikkelde betalingsmodule.

Het administratief verwerken in de eigen administratie van de zorgorganisatie kan gefaciliteerd worden met een koppeling met het boekhoudpakket.

Meer informatie of een demo? Plan een afspraak in waneer het jou past.

Mextra Demo