MEXTRA Modules

MEXTRA kent veel verschillende modules, stuk voor stuk op maat in te richten zodat ze precies toegesneden zijn op de processen binnen uw zorgorganisatie.

De namen van de MEXTRA modules bepaalt u zelf. Het plan kunt u bijvoorbeeld ook Ondersteuningsplan, Zorgplan, Mijn Plan, Behandelplan of uw zelfgekozen naam noemen. Op die manier herkennen cliënten en zorgverleners direct de terminologie die er binnen uw organisatie gebruikt wordt.

Stap 1 in de PDCA cyclus: het plan

Het plan vormt de kern van MEXTRA. Hierin legt u vast welke hulpvragen er zijn en waar hulp gewenst is. Het Plan is de eerste stap in de PDCA cyclus. De opbouw van het plan wordt naar wens ingericht, wij helpen u daarmee.

De terminologie in het plan is naar wens aanpasbaar. Wij passen het eenvoudig en snel voor u aan. Wanneer u een Admin training hebt gevolgd, kunt u het zelfs zonder onze hulp.

3 soorten weergaven

  1. Boomstructuur
    Dit is de ideale weergave voor professionals. U bouwt in deze weergave een plan op door tekst en picto’s of foto’s toe te voegen. U heeft eenvoudig overzicht aan welke actuele doelen er gewerkt moeten worden.
  2. Kaartweergave
    Deze weergave is in co-creatie samen met cliënten met een verstandelijke beperking ontworpen. Het is een duidelijke weergave van het plan. De combinatie van tekst en beeldmateriaal (picto’s of foto’s) maakt het bijzonder duidelijk.
  3. PDF weergave
    Zo kunt u zien hoe het plan er uit komt te zien wanneer het geprint wordt.

Werkplan

Ondanks dat u maar 2 niveaus in het plan gebruikt (bijvoorbeeld Hulpvraag of Afspraak) is het alsnog mogelijk in het Werkplan per afspraak aan te geven op welke wijze en met behulp van welke methode deze afspraak vorm wordt gegeven. U kunt de werkwijze zelf beschrijven of uploaden als bijlage.

Stap 2 in de PDCA cyclus: Dagrapportage

Wanneer het basisplan gereed is en op actief staat, kan de hulpverlening starten. U rapporteert op de onderdelen uit het plan. Dit is de tweede stap in de PDCA cyclus.

Gebruikers die gekoppeld zijn aan de interventies kunnen de voortgang per onderdeel vastleggen. Dat kan een individuele gebruiker zijn, maar ook groepen gebruikers. MEXTRA helpt u op deze manier de rode draad in de begeleiding en/of behandeling vast te houden. Cliënten, zorgverleners en andere betrokkenen hebben de mogelijkheid een reactie te schrijven op uw bericht, dit bevordert de interactie.

U bepaalt zelf welke groepen gebruikers een reactie kunnen plaatsen. 

Stap 3 in de PDCA cyclus: Evalueren

Om een helder beeld te krijgen wat de stand van zaken is het regelmatig evalueren van de verleende zorg van belang. MEXTRA kent tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie. Bij de eindevaluatie wordt aangegeven of een specifiek onderdeel van het plan wel of niet behaald is. Deze status is direct terug te vinden in het plan. Ook hierbij is het mogelijk om reacties te plaatsen op een geschreven evaluatie.

Uitgangspunt van de PDCA cyclus

De evaluatie is de derde stap in de PDCA cyclus en het uitgangspunt bij de laatste stap in de PDCA cyclus. In deze laatste en vierde stap stelt u het plan bij. De niet behaalde doelen worden meegenomen naar een nieuw plan.

Formulieren in MEXTRA

U kent ze wel, al die verschillende formulieren in de zorg voor de intake, voorgeschiedenis, medische anamnese, risico inventarisatie, persoonsbeeld, toestemmingsverklaringen en zo nog veel meer.

We beschikken over een groot aantal templates die u kan gebruiken om in een mum van tijd van start te gaan. Een Admin training helpt u bij het zelf aanmaken en aanpassen van formulieren. Alle formulieren zijn eenvoudig in het menu op te roepen en kunnen per gebruikersgroep beschikbaar gemaakt worden.

Client Agenda

In de MEXTRA cliënt agenda is het vastleggen van afspraken zo gebeurd. Ook kunt u zien welke afspraken er voor alle cliënten zijn gemaakt uit uw caseload.

MEXTRA TODAY

MEXTRA TODAY: in één handig overzicht alle rapportages én afspraken over alle cliënten binnen uw caseload. Wanneer u vrij bent geweest ziet u in een mum van tijd welke zaken er afgelopen dagen hebben gelopen.

Digitaal Ondertekenen

In MEXTRA is het mogelijk om documenten digitaal te laten ondertekenen door zowel MEXTRA gebruikers als niet-MEXTRA gebruikers. Met behulp van een e-mail én een verificatiecode op de telefoon krijgt de ondertekenaar de mogelijkheid het document te lezen en al dan niet te ondertekenen. Als iemand niet wenst te ondertekenen kan hij/zij de reden daarvan ook aangeven.

Snel, veilig en simpel, zoals we dat bij MEXTRA gewend zijn.

Declaratie

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorginstelling belangrijk. Snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Het automatiseren van processen is tijd besparend. Hoe richt u dit proces goed in? Dat kan via declaratiesoftware VECOZO.

Kijk voor meer informatie op onze speciale Declaratie pagina.

Documenten

Met behulp van de MEXTRA documenten module slaat u bestanden veilig op en zijn ze overal snel beschikbaar. U kunt cliëntgebonden bestanden opslaan maar ook bestanden op organisatieniveau.

Bestanden zijn in mappen op te slaan waar specifieke rechten aan zijn te koppelen. U bepaalt nauwkeurig wie er toegang heeft en wie niet. Het is mogelijk om allerlei verschillende soorten bestanden op te slaan. Denk hierbij aan MS Word, PDF, video’s, foto’s, MS Excel.