Modules

MEXTRA kent veel verschillende modules, stuk voor stuk op maat in te richten zodat ze precies toegesneden zijn op de processen binnen uw organisatie.

De namen van de MEXTRA modules bepaalt u zelf. Het plan kunt u bijvoorbeeld ook Ondersteuningsplan, Zorgplan, Mijn Plan, Behandelplan of uw zelfgekozen naam noemen. Op die manier herkennen cliënten en zorgverleners direct de terminologie die er binnen uw organisatie gebruikt wordt.

MEXTRA past zich aan uw organisatie processen aan en niet andersom.

Plan

Het plan vormt de kern van MEXTRA. Hierin legt u vast welke hulpvragen er zijn en op welke hulp er nodig is. Het Plan is de eerste stap in de PDCA cyclus. De opbouw van het plan wordt naar wens ingericht, wij helpen u daarmee.

De terminologie in het plan is naar wens aanpasbaar. Bijvoorbeeld “Mijn Plan” in plaats van “Zorgplan”. Of “Lange Termijn Doelen: in plaats van “Hoofddoel” We passen het eenvoudig en snel voor u aan. Wanneer u een Admin training hebt gevolgd, kunt u het zelfs zonder onze hulp.

3 soorten weergave

Boomstructuur
Dit is de ideale weergave voor professionals. U bouwt in deze weergave een plan op door tekst en picto’s of foto’s toe te voegen. U heeft eenvoudig overzicht aan welke actuele doelen er gewerkt moet worden.

Kaartweergave
Deze weergave is in co-creatie samen met cliënten met een verstandelijke beperking ontworpen. Het is een duidelijke weergave van het plan. De combinatie van tekst en beeldmateriaal (picto’s of foto’s) maakt het bijzonder duidelijk.

PDF weergave
Zo kan u zien hoe het plan er uit ziet als het geprint wordt.

Werkplan

Ook al gebruikt u maar 2 niveau’s in het plan (bijvoorbeeld Hulpvraag en Afspraak) dan nog is het mogelijk in het gekoppelde werkplan per afspraak beschrijven op welke wijze en met behulp van welke methode u deze afspraak vorm geeft. U kan de werkwijze beschrijven of een bestaande werkwijze uploaden als bijlage.

Dagrapportage

Als het plan gereed is en de status actief heeft dan kan de hulpverlening op basis van dit plan starten. U gaat rapporteren op de onderdelen uit het plan. Dit is de tweede stap in de PDCA cyclus.

Degene die gekoppeld zijn aan de interventies kunnen de voortgang op dat onderdeel vastleggen. Dat kunnen individuele gebruikers zijn, maar ook disciplines (groepen gebruikers) zijn. MEXTRA helpt u op deze manier de rode draad in de begeleiding/behandeling vasthouden. U heeft immers telkens de gestelde doelen helder in beeld.

Cliënten, zorgverleners en andere betrokkenen kunnen een reactie schrijven op uw bericht, dit bevordert de interactie. U bepaalt zelf welke groepen gebruikers reacties kunnen schrijven.

Evaluatie

Natuurlijk wilt u graag regelmatig de verleende zorg evalueren om zo helder in beeld te krijgen wat de stand van zaken is. MEXTRA kent tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie. Bij de eindevaluatie geef je aan of dat specifieke onderdeel van het plan wel of niet behaald is. Die status wordt dan ook direct in het Plan weergegeven. Net als bij de rapportage module is het ook hier mogelijk om reacties te schrijven op een geschreven evaluatie.

De evaluatie is de derde stap in de PDCA cyclus en het uitgangspunt bij de laatste stap in de PDCA cyclus. In deze stap stelt u het plan bij. In MEXTRA stelt u eenvoudig het Plan bij, door de niet behaalde doelen mee te nemen naar het nieuwe Plan.

Formulieren

U kent ze wel, al die verschillende formulieren in de zorg voor de intake, voorgeschiedenis, medische anamnese, risico inventarisatie, persoonsbeeld, toestemmingsverklaringen en zo nog veel meer.

We beschikken over een groot aantal templates die u kan gebruiken om in een mum van tijd van start te gaan. Na een Admin training kan u de formulieren ook zelf aanmaken en aanpassen, zodat de organisatie specifieke formulieren ook in MEXTRA staan. Alle formulieren zijn eenvoudig in het menu op te roepen en per gebruikersgroep beschikbaar te maken.

Client Agenda

Per cliënt afspraken vastleggen, in de MEXTRA cliënt agenda is dat zo gebeurd. En wilt u zien welke afspraken er voor alle cliënten uit uw caseload zijn gemaakt? Dat open je toch gewoon de MEXTRA TODAY module.

MEXTRA TODAY

In één handig overzicht alle rapportages én afspraken over alle cliënten binnen uw caseload, dat is MEXTRA TODAY.
Super handig wanneer u even vrij bent geweest en in een mum van tijd op de hoogte wilt zijn van alle zaken die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan.

Digitaal Ondertekenen

Documenten digitaal laten ondertekenen in plaats van documenten printen, in een envelop doen, postzegel erop en maar afwachten of er een ondertekende versie retour gezonden wordt. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar in MEXTRA is dit mogelijk.

Vanuit de documenten module start u het ondertekeningsproces. Het is mogelijk om zowel MEXTRA gebruikers als niet-MEXTRA gebruikers te laten ondertekenen. Met behulp van een e-mail én een verificatiecode op de telefoon krijgt de ondertekenaar de mogelijkheid het document te lezen en al dan niet te ondertekenen. Als iemand niet wenst te ondertekenen kan hij/zij de reden daarvan ook aangeven.

Snel, veilig en simpel, zoals we dat bij MEXTRA gewend zijn.

Declaratie

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorginstelling belangrijk. Want snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren kan bovendien tijd besparen. Het is dus belangrijk om dit proces goed in te richten te en te borgen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?

De registratie van alle zorgmomenten kost veel zorginstellingen veel tijd. U moet vrijwel alles vastleggen om goed te kunnen declareren. Automatiseren van dit proces kan tijd besparen. Binnen MEXTRA kunt u al veel online vastleggen en registreren. Vanaf nu bieden we ook het verantwoorden én declareren van zorggeld in onze applicatie via VECOZO aan.

Kijk voor meer informatie op onze speciale Declaratie pagina.

Documenten

Met behulp van de MEXTRA documenten module slaat u bestanden veilig op en zijn ze overal snel beschikbaar. U kan cliëntgebonden bestanden opslaan maar ook bestanden op organisatie niveau.

Bestanden zijn in mappen op te slaan waaraan specifieke rechten zijn te koppelen. Daarmee bepaalt u bijzonder nauwkeurig wie er toegang heeft tot welke bestanden.

Het is mogelijk om allerlei verschillende soort bestanden op te slaan, denk daarbij onder andere aan MS Word, PDF, video’s, foto’s, MS Excel.