VWS heeft in kader van e-healthweek aan de innovatieregio’s gevraagd om een health-deal te presenteren. Uitgangspunt is dat samenwerking, slimme koppelingen en versterken van elkaars propositie kan leiden tot een beter productaanbod, waar meer patiënten en zorgverleners baat bij hebben, met een grotere markt voor alle aanbieders tot gevolg. Health Valley heeft de focus gelegd op patiëntenplatformen en PGD’s die mooie oplossingen bieden voor patiënten en zorgverleners. Maar opschaling blijkt voor menigeen een uitdaging.

Zelfredzaamheid …

In dat kader hebben MEXTRA en WeHelpen elkaar opgezocht.
Geert Klein Breteler, MEXTRA: ‘Sinds de invoering van de Wmo in 2015 streven we in Nederland naar zelfredzaamheid. Het vermogen van mensen om zichzelf te kunnen redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Voor zo’n 2,2 miljoen volwassenen die zelfstandig wonen, lukt dat aardig. Maar wat als je langdurig (extra) hulp nodig hebt? In MEXTRA worden zorgplannen opgesteld in een veilige omgeving. Steeds vaker komt het voor dat professionals niet voor alle hulpvragen een aanbod hebben en dat het sociale netwerk onvoldoende is. Terwijl de oplossing vaak lijkt te liggen op het gebied van informele hulp.’

… moet je soms een handje helpen

Coen van de Steeg, WeHelpen: ‘Via wehelpen.nl bieden veel mensen hulp aan zonder financiële vergoeding. Omdat het ‘een goed gevoel geeft iemand te helpen’. MEXTRA kent de vragen van cliënten dus waarom deze 2 platforms niet met elkaar verbinden? Door een API-koppeling kan de cliënt samen met zijn of haar vertrouwenspersoon een vraag formuleren in MEXTRA en direct op het platform plaatsen. Of juist hulp aanbieden: even uit het eigen ziektebeeld en iets doen voor een ander binnen je eigen mogelijkheden geeft kracht en energie. Op wehelpen.nl kun je de vragen in je directe omgeving zien en kijken wat je kunt en wilt oppakken. We brengen zo de formele en informele zorg dichter bij elkaar.’

Intensieve samenwerking …

MEXTRA en WeHelpen willen door de integratie meer hulpvragers met aanbieders met elkaar in contact brengen. Daar zijn middelen en experimenteerruimte voor nodig. Er is een database met aanbieders. En er zijn vragen. De basis voor mooie matches.
Geert: ‘De oplevering wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. We gaan samen een intensieve, maar mooie periode tegemoet!’

… resulteert in prachtig voorbeeld

En dat beide organisaties niet de enigen zijn die tevreden terugkijken op het resultaat, blijkt uit een verslag van de e-healthweek. In een brief aan de Tweede Kamer wordt deze samenwerking genoemd! Een prachtig voorbeeld én aansporing om samen naar een goed resultaat toe te werken.

MeXtra

is een eHealth-dossier waarin professionals in de zorg online samenwerken met cliënt/patiënt en diens netwerk. Cliënten schrijven sinds 2010 in MeXtra hun eigen voortgangsrapportages. MeXtra wordt gebruikt door ±70 zorginstellingen.

WeHelpen

is een coöperatie met ruim 130 leden. WeHelpen gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. Op wehelpen.nl wordt door 30.000 mensen hulp gegeven, gevraagd en gedeeld.