Verwerkersovereenkomst (model)

Bij het verwerken van persoonsgegevens is het wettelijk verplicht een vewerkersovereenkomst af te sluiten tussen de Verantwoordelijke (bij MEXTRA de klant of organisatie) en de Verwerker (wij, Symax B.V.) van de persoonsgegevens. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij een model vewerkersovereenkomst opgesteld. Als deze niet ingrijpend wordt aangepast kunnen wij deze overeenkomst snel met u afsluiten zonder bijkomende juridische kosten.

 1. Download het model verwerkersovereenkomst
 2. Vul de gele onderdelen in op 3 plekken
  1. Bovenaan
  2. Bij de ondertekening, onder de overeenkomst, maar boven de Appendices
  3. In de appendix zelf dient nog een mailadres te worden aangevuld
 3. Neem de overeenkomst en appendices goed door
 4. Wilt u inhoudelijke veranderingen voorstellen? Neem eerst contact met ons op.
 5. Druk het de volledige overeenkomst af in 2-voud
 6. Parafeer alle pagina’s van beide exemplaren en onderteken de overeenkomsten, uiteraard door een bevoegd persoon namens de organisatie
 7. Stuur beide exemplaren naar ons toe (Ridderstraat 29, 6511 TM, Nijmegen)
 8. Na ontvangst retourneren wij 1 exemplaar voorzien van onze handtekening