Forensische Zorg

Starten met 1 cliënt vanaf € 3,50

Snel - Meer tijd voor de cliënt

Safe - Veilig & Grip op de zorgadministratie

Simpel - Persoonlijke support & Geen handleiding nodig

Samen met Care Expert hebben wij de registraties en declaratie van Forensische Zorg geoptimaliseerd zodat er meer tijd over blijft voor inhoudelijke zorg.

 

Contactformulier Mextra Demo

Het registreren en declareren van forensische zorg is een belangrijk proces om ervoor te zorgen dat de zorgverleners de juiste vergoeding ontvangen voor de geleverde diensten aan cliënten in de forensische zorgsector.

Forensische zorg is de zorg die wordt verleend aan personen die te maken hebben met justitieel ingrijpen, zoals mensen die in aanraking zijn gekomen met het strafrechtelijke systeem of die een gedwongen behandeling ondergaan.

Het is belangrijk om nauwkeurig en transparant te zijn bij het registreren en declareren van forensische zorg om onnodige problemen en terugvorderingen te voorkomen. Zorginstellingen en zorgverleners moeten zich bewust zijn van de specifieke eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op hun regio en ervoor zorgen dat ze aan alle vereisten voldoen om een soepel declaratieproces te garanderen.

Samen met Care Expert hebben wij de registraties en declaratie van Forensische Zorg geoptimaliseerd zodat er meer tijd over blijft voor inhoudelijke zorg.

Benieuwd wat we voor jullie kunnen betekenen?

Maak hier een afspraak wanneer het jullie past en we vertellen graag hoe we jullie op dit gebied kunnen ontlasten en ondersteunen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het registreren en declareren van forensische zorg:

1. Registratie van zorggegevens: Het zorgpersoneel moet zorgvuldig de gegevens van de verstrekte behandelingen en diensten registreren. Dit omvat informatie zoals de aard van de behandeling, datum en duur van de sessies, identificatie van de patiënt en andere relevante details.

2. Codelijst of diagnose-codering: Om de zorg te kunnen declareren, worden codes gebruikt die de geleverde zorg en de medische diagnose vertegenwoordigen.

3. Zorgverzekeraar en financiering: Forensische zorg kan worden gefinancierd door verschillende partijen, zoals zorgverzekeraars, gemeenten en justitiële instanties. Het is belangrijk om te weten welke zorgverzekeraar of financier verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg.

4. Declaratieproces: De zorgverlener moet een declaratie indienen bij de betreffende financieringsinstantie om vergoeding te ontvangen voor de geleverde zorg. Dit gebeurt doorgaans via een specifiek declaratiesysteem dat is geaccepteerd door de financierende instantie.

5. Regelgeving en wetgeving: Het declaratieproces moet voldoen aan de geldende regelgeving en wetgeving in de zorgsector en de forensische zorgsector in het bijzonder. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen in de regelgeving die van invloed kunnen zijn op de declaratieprocedures.