Snel en accuraat declareren

Het juist verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke zorginstelling belangrijk. Want snel en correct declareren levert meer omzet en een betere liquiditeit op. Automatiseren kan bovendien tijd besparen. Het is dus belangrijk om dit proces goed in te richten te en te borgen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?

De registratie van alle zorgmomenten kost veel zorginstellingen veel tijd. U moet vrijwel alles vastleggen om goed te kunnen declareren. Automatiseren van dit proces kan tijd besparen. Binnen MEXTRA kunt u al veel online vastleggen en registreren. Vanaf nu bieden we ook het verantwoorden én declareren van zorggeld in onze applicatie aan.

U kunt vanaf vandaag nog meer combineren binnen MEXTRA: het toewijzen van zorg, cliënten in zorg melden, productie registreren, uit zorg melden en nu dus ook declareren.

Eenvoud

Zorgprofessionals willen hun kostbare tijd zoveel mogelijk aan de directe zorg voor cliënten besteden. In MEXTRA worden professionals daarom niet lastig gevallen met ingewikkelde en onduidelijke productcodes die ook nog vaak per gemeente wisselen maar met eenduidige, door de zorgorganisatie zelf gedefinieerde, producten.

Het registreren van productie is daarmee eenvoudig en snel in MEXTRA te doen.
De zorgprofessional zal in de meeste gevallen zelfs geen toegang tot het declaratieportaal nodig hebben, dat is de tool voor de backoffice/cliëntenadministratie.

Automatisch berichtenverkeer

Het MEXTRA declaratieportaal kent voor de Jw/Wmo en Wlz automatisch berichtenverkeer. Dit houdt in dat berichten die de gebruiker aanmaakt, direct vanuit de software worden verstuurd naar VECOZO. Deze zet de berichten door naar de juiste financier. Hierdoor hoeft de gebruiker geen berichten meer te downloaden en handmatig in VECOZO te uploaden. Ook haalt VECOZO retourberichten automatisch op én verwerkt deze. De gebruiker kan altijd de status van de betreffende berichten inzien.

Naast deze ketenberichten kent de declaratie portal een automatische koppeling voor declaratieberichten in de Jw/Wmo, Zvw en WLZ. Het systeem controleert 3 keer per dag automatisch op nieuwe berichten. Als er een nieuw bericht in VECOZO staat, haalt het MEXTRA declaratieportaal deze op en verwerkt deze. Gebruikers hoeven dus zelf niet dagelijks opdracht te geven om nieuwe berichten op te halen, maar enkel te controleren welke nieuwe berichten actie vragen.

MEXTRA beschikt over de Groene Vink 2019 voor iWMO en iJW versie 2.3.

Correcte declaraties

Door het gebruik van het MEXTRA declaratieportaal krijgt u meer (100%) correcte declaraties. Door het toepassen van slimme filters begeleidt het systeem de gebruiker door het gehele declaratieproces heen.

Een voorbeeld hiervan is het berichtenverkeer. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk, maar slechts een deel van deze combinaties is juist.
Het systeem geeft de gebruiker altijd alleen correcte keuzeopties weer en elke keuze beperkt de vervolgopties. Daarnaast hebben wij verschillende controles ingebouwd die declaraties al checken voordat het systeem deze naar VECOZO stuurt. Hiermee bereikt de gebruiker altijd snel en correct het eindresultaat.

Dit leidt tot meer correcte declaraties, meer omzet en een betere liquiditeit. Bovendien kunt u alle declaratieregels als één declaratie indienen.

Financieringsvormen

Mextra biedt ondersteuning voor verschillende financieringsvormen. Daarmee houdt u alles binnen één portaal. Dat levert tijd op en verkleint de kans op declaratiefouten.

MEXTRA kent op dit moment de volgende financieringsvormen:

 • WLZ (Wet langdurige zorg)
  Informatie-uitwisseling met zorgkantoren
 • WMO/ JW (Wet maatschappelijke ondersteuning/ Jeugdwet.
  Informatie-uitwisseling met gemeenten
 • FZ (Forensische zorg)
  Informatie-uitwisseling met Dienst Justitiële Inrichtingen
 • ZVW, MSVT (Zorgverzekeringswet, Medisch Specialistische Verzorging Thuis)
  Informatie-uitwisseling met verzekeraars
 • Verkoop en onderaannemerschap
  Zorg wordt bij uw instelling ingekocht, u laat een andere instelling de zorg leveren en vice versa
 • PGB’s
  Facturatie vindt plaats bij de cliënt, waarbij de factuur geschikt is ter indiening bij de PGB-verstrekker
 • Particulier
  Facturatie vindt plaats bij de cliënt

Meer weten?

Wilt u zien hoe het werkt? Bezoek dan een declaratiesessie.

Aanmelden hiervoor kan via het formulier.