Gewijzigde openingstijden vierdaagse 2018

In verband met vakanties en de 4-daagse in Nijmegen zijn wij in de week van 16 juli 2018 t/m 20 juli 2018 beperkt bereikbaar. Dit houdt in: Op maandag 16-7-2018 t/m donderdag 19-7-2018  zijn wij telefonisch te bereiken voor calamiteiten tussen 10u en 12u Op vrijdag 20-7-2018 zijn wij NIET telefonisch bereikbaar (vanwege de intocht […]

MELDEN zonder ZORGEN

MELDEN zonder ZORGEN is een app die u gaat ontzorgen op het gebied van het vastleggen en opvolgen van incidenten, maatregelen én onvrijwillige zorg en is geschikt voor alle zorginstellingen die vanaf 1-1-2010 onder de Wet zorg & dwang vallen. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis […]

Lees meer

Alle details over de nieuwste MEXTRA features  lees je hier.

AVG - privacy

AVG: Aangepaste gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze gebruiksvoorwaarden &  privacyverklaring aangepast.

AVG - privacy

AVG: koppel individuele clienten aan een gebruiker

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben in MEXTRA een belangrijke aanpassing doorgevoerd om AVG compliant te zijn. Uitleg over deze functionaliteit kunt u lezen in onze FAQ. Ga naar https://symax.zendesk.com/hc/nl/articles/360004959173-AVG-koppel-medewerkers-aan-clienten

DeleteFacebook

MEXTRA verlaat Facebook

Als gevolg van de privacy schendingen door Facebook zal de MEXTRA Facebook pagina verwijderd worden. Het past niet binnen de privacy en security eisen die wij binnen ons bedrijf hanteren. Informatie over MEXTRA blijft te vinden op onze website.

Zorginnovatiemiddag: het primaire proces omarmt ICT

Woensdag 26 september 2018 organiseert M&I/Partners voor de derde keer de zorginnovatiemiddag, waar ook MEXTRA te bewonderen is op de leveranciers markt. Het duur nog even, maar save-the-date en schrijf je eventueel alvast in via de link onderaan dit bericht.

Vacature Medior .NET developer.

Wil jij werken aan zorginnovatie? Heb je iets met eHealth? Is Agile voor jou meer dan een modekreet? Heb jij programmeer talent en de ambitie om leiding te geven? Solliciteer dan bij ons als medior .NET developer in Nijmegen. Meer over deze mooie vacature op https://symax.nl/vacature-net-developer/ “Beste recruiters, acquisitie op basis van deze vacature wordt totaal […]

MEXTRA Academy

De MEXTRA academy is een feit. Je kunt je MEXTRA skills in een dagdeel opvoeren en je krijgt er ook nog een heerlijke lunch bij. Er staan nu 2 trainingen gepland.

Soms is een storing onze zorg…

Donderdag 9 maart 2017 zijn wij getroffen door de grootste storing in de geschiedenis van MeXtra. Veel klanten, zorgprofessionals en cliënten en naasten hebben hier last van gehad. We zijn hier niet trots op maar wel open over: wat is er gebeurd en wat gaan we verbeteren? De gebeurtenissen die elkaar opvolgden [3:31 uur] De […]

MeXtra vanuit ouderlijk perspectief

Onze 19-jarige MCG-dochter Roos verkeert al sinds haar derde bij Stijntje Buys, onderdeel van Stichting Driestroom. Ze vindt daar haar dagbesteding en sinds ruim een jaar logeert ze er ook, iedere vrijdag op zaterdag. Roos praat niet, loopt niet, functioneert op het niveau van een éénjarige, is erg eenkennig en is 24/7 van zorg afhankelijk. […]

Zorg moet af van gratis WhatsApp

Artikel verschenen in Nursing, d.d. 30-3-2016, Liever geen WhatsApp in de zorg, zei de Autoriteit Persoonsgegevens vorige maand. Maar wat dan wel? Volgens oud-verpleegkundige en eHealth-ontwikkelaar Geert Klein Breteler is er nog geen volwaardig alternatief, maar zullen we af moeten van het idee van een gratis app. Wat is er nou precies zo onveilig aan […]

MeXtra is onmisbaar binnen ons zorgaanbod.

Linc naar zorg werkt met het registratiesysteem MeXtra. Aangezien Linc naar Zorg de kernwaarden Beschikbaar, Bereikbaar, Behulpzaam en Betrouwbaar als uitgangspunt heeft, is Mextra een onmisbaar instrument binnen het zorgaanbod. In MeXtra kunnen, naast de klant zelf, ook zijn sociaal netwerk en andere betrokken partijen, met elkaar communiceren en afstemming zoeken. De praktijk heeft inmiddels […]

Nijmeegs team maakt malaria diagnostiek mogelijk via de smartphone

Elke 45 seconden sterft er wereldwijd een kind ten gevolge van malaria. Een vroege diagnose van de ziekte verhoogt de overlevingskansen enorm. Bovendien voorkomt vroegdiagnostiek onjuist gebruik van malariamiddelen bij vergelijkbare ziektebeelden, waardoor resistentie dreigt. Overigens komen de meeste besmettingen voor in delen van de wereld waar slechts beperkte diagnostiek en behandeling . Een Nijmeegse team […]

Lezing 'GGZ in de wijk' – #deNieuweGGZ

Op 17-02-2016 hield ik een lezing tijdens het congres ‘GGZ in de wijk‘ in LUX Nijmegen. Er is mij gevraagd uit te leggen op welke wijze MeXtra bij kan dragen aan de participatie van patiënten met een psychiatrische aandoening in de wijk. Het programma werd gestart met een verhaal door Philippe Delespaul over de ambulantisering van […]

"Zorgplan wordt weinig gebruikt", maak het eenvoudig!

Deze week werd bekend dat maar 6 tot 25 procent van mensen met een chronische ziekte gebruik maakt van een individueel zorgplan. Terwijl het opstellen van een zorgplan noodzakelijk is voor goede zorg en eigen regie van de cliënt. Het artikel is te lezen op de website van Zorg en Welzijn. Ik schrok oprecht van […]

Zelfredzaamheid eindelijk online op de radar?

Hoe zelfredzaam is iemand? Dat is natuurlijk een lastige vraag! Er zijn verschillende instrumenten die een meting mogelijk maken, neem bijvoorbeeld de ZelfredzaamheidsRadar (ZRR). Deze radar is inmiddels een breed gebruikt middel om de zelfredzaamheid te scoren, vooral op papier. SymaX brengt daar verandering in door ook een online versie beschikbaar te maken via mextra.nl/zrr. […]

Als cliënten zelf toegang tot hun dossier krijgen…….

Ilona is klant bij Community Support, ze legt in eigen woorden uit wat ze doet met MeXtra en hoe belangrijk het voor haar is om toegang te hebben tot het dossier en de dialoog met haar supportmedewerker daarin te onderhouden. Ik vind Mextra een fijn en leuk programma en werk er graag mee. Ben blij dat er zo,n […]

Vergelijking 11 leveranciers zorgdossiers

M&I/Partners adviseert de zorgsector, onder andere advies over welk zorgdossier het beste past. Vanuit deze rol zijn zij op zoek gegaan naar een aantal toonaangevende leveranciers en hebben geïnventariseerd wat hun mening is over de hedendaagse IT oplossingen in de zorg. M&I/Partners heeft de visie van MeXtra en 10 andere leveranciers  samengevoegd tot een mooie publicatie ‘Innovatie in de Care’. […]

Privacy in de zorg, een gevoelig puntje?

Het delen van privacy gevoelige informatie, het blijft een ingewikkelde aangelegenheid. Daarom dien je in de zorg het zekere voor het onzekere te nemen: informatie delen, zeker privacy-gevoelige informatie, doe je enkel op een veilige manier. Privacy kind geschonden tijdens keukentafelgesprek Op meerdere media zijn recentelijk berichten verschenen over de privacy schending van met name kinderen. […]

An app that provides a support package for pain management

Critical design and concept features that a disability (pain) app should address Tracks my levels of pain with simple measures (eg on a scale from 0 to 10, where 10 is worst) and in a way that makes me feel positive about the process Trackers to include blood pressure, energy/fatigue levels, mood, weight, sleep etc […]

An app that helps me manage a personal mental health crisis

Critical design and concept features that a mental health app should address One that lets me log symptoms, such as changes in mood, weight, sleep patterns, or my medication so I can detect when a crisis is coming on, eg when I do not feel everything is as it should be Professional contacts to help […]

NEN 7510 ISO 27002

NEN 7510 / ISO 27002 In Control

Op 1 augustus 2015 heeft Symax (leverancier van MeXtra | The Social eHealth Network) met gepaste trots haar In Control Statement NEN 7510 / ISO 27002 behaald. Wij hebben een informatie beveiligingsbeleid opgesteld, onze processen geformaliseerd en gekeken of wij informele afspraken ook expliciet konden beschrijven. Dit is ons gelukt met goed gevolg: de In […]

Begrijpelijk ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan begrijpelijk voor iedereen!

Ondersteuningsplannen, behandelplannen, zorgplannen, hoe u ze ook noemt, ze worden meestal geschreven vanuit het oogpunt van de zorgprofessional. De taal in het plan is meestal de taal van de professional, voor cliënten is het ondersteuningsplan weinig toegankelijk en begrijpelijk. Inmiddels krijgen cliënten steeds vaker online toegang tot hun ondersteuningsplan en bij een enkele zorgaanbieder is […]

pilot MeXtra Dimence

Jongeren met autisme rapporteren zelf online met iPad.

Vorige week is er een bijzondere pilot gestart bij Dimence. Een groep jongeren met autisme  die worden behandeld in de autismekliniek Lorna Wing kunnen nu met behulp van een iPad hun eigen voortgang op de onderdelen uit het behandelplan vastleggen. In een 10 weken durende pilot gaan zij ervaring opdoen hoe het is om zelf te […]

WhatsApp of Facebook in de zorg met privacy!

We weten het allemaal, gebruik van social media tools in de zorg zijn handig maar de bescherming van privacy gevoelige gegevens is een probleem. Toch blijven veel professionals in de zorg gebruik maken van oplossingen als WhatsApp en Facebook omdat ze daarmee snel en makkelijk contact kunnen onderhouden met cliënten. Met oog voor uw privacy […]

Co-creatie eHealthboek

De inzet van eHealth geeft geweldige mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en de kosten te beperken. Steeds meer partijen in de zorg lopen er warm voor. Ook de minister heeft eHealth hoog op de agenda staan. Grootschalige implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Dit boek laat de […]

KLEUR, kinder- en jeugdzorg

Ouders zijn blij met MeXtra

MeXtra wordt bij Kleur kinder- en jeugdzorg ingezet binnen een pilot ‘Zorg op afstand‘. Regelmatig komen er fijne reacties van gebruikers over de gebruiksvriendelijkheid of over het feit dat het zo makkelijk is om het dossier van een client op de iPad te raadplegen. Vandaag ontving ik via Ambulant medewerker Autisme Team Maike Huibers een […]

Gemeenten zullen eerst zelf moeten kantelen

Open brief n.a.v. aanbesteding Sociale Wijkteams Nijmegen Onderstaande brief heb ik 3 Juli 2014 naar gemeente Nijmegen gestuurd nadat ik gevraagd was mee te doen met de Europese aanbesteding Software Sociale Wijkteams Nijmegen. Ik heb hierop geen reactie gekregen vind het belangrijk deze bief als open brief te presenteren. Nijmegen, 03-07-2014   Geachte, SymaX heeft serieus […]

Nieuw – notificatie einde indicatie in je mailbox

Deze week is er een nieuwe functionaliteit aan MeXtra toegevoegd. Organisaties krijgen automatisch een mail toegestuurd wanneer een indicatie dreigt te verlopen. Men heeft vervolgens voldoende tijd om een herindicatie aan te vragen of andere stappen te ondernemen die nodig zijn. De notificatie wordt met tussenpozen 3 maal verstuurd. De notificatie (fictieve cliënt) ziet er […]

KLEUR, kinder- en jeugdzorg

Tablets geven cliënten meer regie

Het gebruik van tablets in de zorg vergroot de eigen regie van cliënten, is efficiënt én effectief. Dit blijkt uit de pilot die in 2013 van start ging. Een vervolgpilot moet antwoord geven op de vraag of een brede invoering binnen Dichterbij en Kleur zinvol en wenselijk is. Twintig ambulante gezinsbegeleiders van Dichterbij en Kleur […]

Waalzorg over MeXtra & inspectiebezoek IGZ.

Wij zijn zeer tevreden over  MeXtra . We hebben in april J.L een inspectie gehad van de IGZ. Zij waren ook erg te spreken over MeXtra . Je kan MeXtra naar de hand van de organisatie zetten d.m.v. toevoegen of weglaten van verschillende modules. Hierdoor word het een stukje maatwerk passend bij iedere organisatie. Daarnaast is […]

Blog over eigen regie in de zorg m.b.v. MeXtra op DigitaleZorgGids.

Eigen regie in de zorg Het gastenblog van Janneke is vandaag verschenen op DigitaleZorgGids. Zij beschrijft daarin haarfijn wat de kracht is van het beheren van je eigen dossier. Lees het blog op http://www.digitalezorggids.nl/blog/eigen-regie-in-mijn-dossier Ik heb zelf inspraak wie er in mijn dossier mogen lezen en/of schrijven. Ik vind dat heel fijn want zo weet ik ook […]

Hoe krijg je een afspraak bij VWS, een bijzondere aanleiding.

Een afspraak bij beleidsadviseurs van het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport is iets dat ik al langer wilde. Praten over resultaten die geboekt worden doordat mensen online samenwerken met behulp van MeXtra. Geen verkooppraatje maar ervaringen uitwisselen en ervoor zorgen dat zij weten wat wij doen. Maar ja, hoe kom je daar binnen, ik […]

Interview over eHealth & MeXtra op Smarthealth.nl

In de rubriek ‘eHealth op de werkvloer’ van het online magazine Smarthealth.nl is een artikel over MeXtra verschenen. Het is een vrij compleet verhaal geworden over wat MeXtra nu is, hoe het zo gekomen is en wat daarbij onze drijfveren waren en nog steeds zijn. Kijk op http://www.smarthealth.nl/2014/03/03/client-online-ehealth-dossier-mextra/ voor het complete interview. Je kunt het ook  hier […]

Eigen regie met MeXtra

Eigen regie in mijn dossier

Ergens vorig voorjaar kwam mijn ambulant begeleidster met iets nieuws. Ze zouden een pilot gaan starten met o.a. een nieuwe dossiervorm genaamd MeXtra. En ik zat in die pilot. Leuk, want ik ben altijd wel te porren voor wat testwerk. Ook van mij liggen of lagen bij diverse instellingen dossiers. Dossiers waar ik nooit een […]

Met eHealth sneller to the point.

Op ChangingHealthcare.nl legt Tannie Peters (ambulant medewerker autisme team  Kleur) hoe zij met behulp van onder andere eHealth oplossing MeXtra betere zorg kan leveren. Lees hier het volledige interview

Anders vasthouden 2.0

Met kloppend hart en zwetende handen wacht ik twaalf ouderparen op in de kelder van een majestueuze villa. Zo zal ik ze vertellen wat er de komende tijd voor hun kinderen en henzelf zal gaan veranderen. Ze maken voor het eerst kennis met mij, terwijl ik al een tijdje in dienst ben. Op een enkeling […]

Kennisplein Gehandicaptenzorg

Online participatie – Kennismarkt 2013

Op 18 november gaf ik een lezing over online participatie voor ouders, cliënten en professionals. Het ondersteuningsplan als middel om alle betrokkenen in het zorgproces online te betrekken en verslag te laten uitbrengen op de voortgang. De prezi is hier te bekijken. }

Need I say more?

Herman Smit is een bevlogen hulpverlener die sinds een maand MeXtra gebruikt. Computers zijn niet bepaald zijn ding en een telefoon heeft hij om te bellen. Binnen een week is hij echter een bevlogen MeXtra ambassadeur bij I Care geworden, hier zijn verhaal: “Sinds een aantal maanden maak ik voor mijn verslaglegging gebruik van Mextra. […]

Nieuwe website

Onze website www.symax.nl is compleet vernieuwd. De belangrijkste aanpassing is dat de aandacht volledig op MeXtra is komen te liggen. Voorheen lag de nadruk vooral op SymaX als bedrijf maar dat werd als verwarrend ervaren. We zijn benieuwd naar uw reacties, laat  gerust weten of u nog verbeteringen ziet.

Fotografie: http://wardkuipers.com

Bezoek tweede kamerlid Tanja Jadnanansing (PVDA)

Op zaterdag 16 februari bracht Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) een bezoek aan Villa Kakelbont, een bijzondere woonvorm voor kinderen met een beperking van 0 – 18 jaar. De parlementariërs van de PvdA zijn bezig met een zorgtour en zijn onder meer geïnteresseerd in zorginnovatie. MeXtra is een van de onderwerpen die ze graag wilden […]

Dichterbij zet iPads in bij vernieuwende zorg

Dichterbij gaat bij wijze van proef iPads inzetten als innovatief hulpmiddel in de ondersteuning en begeleiding van cliënten. Gezinsbegeleiders van Kleur, kinder- en jeugdzorg van Dichterbij en medewerkers voor de volwassenenzorg bij Dichterbij gaan van start met de proef Zorg op Afstand. Zestig cliënten krijgen daartoe een speciale iPad in bruikleen. MeXtra wordt ingezet om […]

Ledenbijeenkomst VGN – meekijken op het scherm

Ruim honderd medewerkers van VGN-instellingen hebben eind januari meegekeken op het scherm van digitale ondersteuningsplannen. De VGN organiseerde hierover twee ledenbijeenkomsten in Den Bosch op 25 januari bij Cello en in Almere op 31 januari bij Triade. Een leerzame dag die in een grote behoefte voorzag. De presentaties maakten duidelijk dat er nu een grote […]

Stelselwijziging Jeugd zit boordevol kansen.

In het regeerakkoord dat op 29 oktober is gepresenteerd wordt uitvoerig ingegaan op de stelselwijziging die zich binnen de Jeugdzorg gaat voltrekken. De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, […]

MeXtra & Wrap Around Care

De gemeente Helmond start met een pilot om de Wrap Around Care ( WAC) methode te ondersteunen met MeXtra. Deze digitale  ondersteuning gaat gebruikt worden door gezinswerkers én burgers en eventueel andere direct betrokkenen. Dankers & Klokman ondersteunen dit project inhoudelijk. Belangrijke uitgangspunten zijn: Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor opvoeden en opgroeien Beroepsopvoeders en […]

Zorginnovatie eBook is gereed.

Dit ebook is, in co-creatie met 125 bevlogen innovators, in bijna 9 maanden tot stand gebracht. Ook MeXtra staat genoemd als innovatie in het hoofdstuk ‘Let Patients Help’. Het is mooi om te zien dat de bundeling van zoveel energie en kennis (van innovators, patienten, zorgverleners, bestuurders, wetenschappers etc) kan bijdragen aan hoe we de […]

Ouderenzorg | Het kan anders en zonder geld.

Dit blog schrijf ik naar aanleiding van de uitzending van Zembla, “Wie verschoont moeder, deel 2, uitgezonden op 31 augustus 2012.  Als je de uitzending niet hebt gezien is deze alsnog te bekijken op Uitzending gemist. Ik heb net als velen met verwondering en verbazing naar de beelden gekeken, dit is toch niet wat we in […]

Presentatie co-creatie zorginnovatieboek

Met relaties een boek schrijven en uitgeven over veranderingen/innovaties in de zorg. Dat is het doel van de initiatiefnemers Co Politiek en Remco Hoogendijk van het co-creatie Zorginnovatieboek. Het initiatief is gestart op 1 februari 2012. De aandacht voor de zorg wordt steeds groter en groter. De betaalbaarheid staat steeds meer ter discussie. De komende […]

Stagiair MBO – helpdesk / junior asp.net ontwikkelaar

JIJ bent een leergierige student MBO-informatica die graag rechtstreeks in contact wil komen te staan met onze klanten. kunt overweg met een modern ticketsysteem, kennis van Zendesk is een pré. hebt prima schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. bent niet vies van het Nieuwe Werken. hebt interesse in programmeren, ervaring met ASP.NET is een vette pré. slurpt […]

Stagiair HBO – ASP.NET ontwikkelaar

JIJ bent een leergierige student HBO-informatica die graag mee wil werken aan het verder uitbreiden van MeXtra, ons ECD voor de CARE. kunt zelfstandig werken en staat open voor opbouwende kritiek. bent niet vies van het Nieuwe Werken. hebt een behoorlijke ervaring met ASP.NET. hebt kennis van diverse Javascript technieken (jQuery, AJAX i.c.m. JSON) en […]

Langjarig contract MeXtra voor Driestroom.

  Op vrijdag 1 juni j.l. hebben Stichting Driestroom en SymaX een langjarig contract afgesloten met betrekking tot het gebruik van MeXtra. Bestuurder Wim Muilenburg (Stichting Driestroom) zette samen met Geert Klein Breteler (directeur SymaX) vol vertrouwen een handtekening onder dit contract. Driestroom heeft daarmee een innovatieve stap gezet in het gebruik van ondersteuningsplannen en […]

Co-creatie Zorginnovatieboek

Met relaties een boek schrijven en uitgeven over veranderingen/innovaties in de zorg. Dat is het doel van de initiatiefnemers Co Politiek en Remco Hoogendijk van het co-creatie Zorginnovatieboek. Het initiatief is gestart op 1 februari 2012. Ik ben één van de auteurs en mijn bijdrage gaat over het ‘Online Zorgplan’. Wij, de co-auteurs en initiatiefnemers van […]

Stichting Driestroom in de wolken

Na een goede voorbereiding is Stichting Driestroom 7 mei j.l. overgestapt op de cloudversie van MeXtra. Begeleiders, therapeuten en andere professionals schrijven nu online de ondersteuningsplannen in nauwe samenwerking met de cliënten. Een unicum in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De invoering is bijzonder soepel verlopen en veel medewerkers reageerden enthousiast. Ook […]

Nieuwsbrief maart 2012

Welkom Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen MeXtra. Markant Velen zullen het themanummer Zorg 2.0 van Markant al gezien hebben. Wij zijn erg trots op het feit dat er veel aandacht aan onze visie en MeXtra is besteedt in dit fraaie nummer. Migratie MeXtra voor Driestroom De laatste […]

Acquisitie 2.0

Enkele jaren geleden deed ik het nog…..proberen een product te verkopen. Feitelijk doe ik dat nog steeds maar wel op volledige andere wijze. Als ik in contact kwam met mogelijke klanten ging het altijd direct over MeXtra, het product waar ik ondertussen al ruim 10 jaar met veel plezier aan werk. Tegenwoordig vergeet ik soms […]

Internet als nutsvoorziening!

Dinsdagavond 20 maart viel mijn oog op een tweet van William Valkenburg, alias @Bill_nl. Ik ken William in eerste instantie van de openbarende video op Youtube, Theo is Online. In een later stadium hebben we elkaar ontmoet en was ik blij dat hij samen met een aantal cliënten – waaronder zijn broer Theo en zanger […]

Koolmezen in brievenbus

Een stel koolmezen heeft onze brievenbus gekraakt. Om het proces van nestje bouwen niet steeds te verstoren heb ik er een webcam in gehangen. Veel plezier. Het is Lente! Live video for mobile from Ustream

Aanpakken die 'oude' wereld

Bijna 10 jaar geleden registreerde ik MeXtra via een advokatenkantoor als merknaam bij het Nederlandsch Octrooibureau. Een dergelijke registratie geldt voor 10 jaar en ik kreeg dan ook keurig een brief met daarin de melding dat in 2012 de registratie van de merknaam MeXtra zal eindigen. Ik kon in de brief aangeven of ik opnieuw voor […]

Integratie natuurlijk- en professioneel netwerk.

Het wordt steeds duidelijker dat zorginstellingen het anders moeten gaan doen. Met anders bedoel ik in dit geval dat ze met de cliënten/patiënten en hun natuurlijke netwerk samen moeten gaan werken. De ene instelling zal dat doen omdat ze dat persé willen en daardoor daadwerkelijk hun missie in de praktijk willen brengen. De instellingen die […]

MeXtra op digitalezorg.nl

De pilot bij woonvorm Villa Kakelbont (Stichting Driestroom) waarbij ouders online toegang hebben tot de rapportage over hun kinderen staat vermeld op digitalezorg.nl

Ouders Villa Kakelbont toegang tot rapportage.

Zo’n drie jaar geleden heb ik bedacht dat rapportage over cliënten online toegankelijk zou moeten worden voor cliënten en hun netwerk. MeXtra bestond toen al zeven jaar en draaide goed bij verschillende grote en kleinere zorgaanbieders in het speelveld van GGZ en VG. Professionals konden er methodisch hun zorgplannen in vastleggen en gestructureerd op de interventies en […]

Nieuwe functionaliteiten MeXtra

Donderdag 15 december heeft MeXtra de update gekregen naar versie 3.1.1.71. Het betreft een nieuwe multifunctionele module en enkele verbeteringen in het beheer. Nieuwe Module ‘Periodiek domeinen rapport’. Met behulp van deze nieuwe module is het mogelijk om heel snel een nieuwe documentstructuur te maken als onderdeel of bijlage bij het ondersteuningsplan. Het kan ook een […]

Gehandicaptenzorg 2.0

Tijdschrift Markant heeft een themanummer Gehandicaptenzorg 2.0 uitgebracht. Een nummer dat je moet lezen als je in de gehandicaptenzorg werkt. Mooie interviews met oa. Lucien Engelen, William en Theo Valkenburg en mezelf. Kijk hieronder in het digitale nummer. Open publication – Free publishing – More 2.0   Het themanummer is voor een deel ook als […]

Interview n.a.v. 'Ben jij al online'

Onlangs werd ik geïnterviewd door studenten van de School voor Journalistiek. De aanleiding was het ‘Ben jij al Online’ evenement dat ik samen met o.a. Sanne van der Hagen, Mee Gelderse Poort en Zorgbelang Gelderland op 29 oktober georganiseerd heb. Het interview dat in de Waarmakerij is opgenomen geeft een aardig beeld van hoe wij […]

3e plaats Friese Zorgprijs Duim 2011 voor MeXtra

Het project MeXtra van Doenn begeleiding is op het zorgcongres van Zorgbelang Fryslan op 28 oktober op de derde plaats geëindigd. We hebben GGZ Friesland (Medalert) en Talant/Plantein voor moeten laten gaan. We feliciteren Medalert met de Duim 2011. Als we bedenken dat Talant/Plantein ruim 5000 medewerkers heeft en GGZ Friesland ongeveer 2000 dan hebben […]

Presentatie voor Zorgcongres Zorgbelang Fryslan

Op 28-10-11 geeft Geert Klein Breteler een presentatie over digitale cliëntenparticipatie binnen het zorg 2.0 spectrum. De Prezi staat online en is te zien op de website van SymaX. Op het zorgcongres zal eveneens de Duim worden uitgereikt. MeXtra behoort tot de Top 3, het wordt dus een spannende dag. Iedereen die op ons heeft […]

Workshop 'digitale clientenparticipatie'.

Vrijdag 28 oktober geef ik een workshop Digitale clientenparticipatie tijdens het zorgcongres van Zorgbelang Fryslân. Het programma ziet er als volgt uit: 10:30 Opening door Margreet de Graaf, directeur Zorgbelang Fryslân 10:35 Presentietheorie & Marktwerking door Fred Feenstra van CMO Flevoland 11:20 Succesverhaal Cliëntparticipatie in de praktijk 12:00 Overhandiging koffer Cliënt neem je recht 12:30 […]

Client vertelt over zijn ervaringen met MeXtra.

Dit project is genomineerd voor de DUIM publieksprijs 2011 van Zorgbelang Fryslan. Wil jij ons helpen om deze prijs in de wacht te slepen stem dan op  http://www.zorgbelang-fryslan.nl/index.php?p=707 en kies voor optie C, MeXtra van Doenn Begeleiding, Oentsjerk. Op het jeugdzorg 2.0 event in Leeuwarden d.d. 11 oktober 2011 was het dan zover. Een client van […]

Sociale innovatie | Maak client lid van het behandelteam!

Via Laurens Waling van Alares werd ik op de hoogte gebracht van een ESF subsidietraject dat op 3 oktober 2011 van start gaat. Het is een ideale manier om met behulp van ervaren mensen een innovatie als MeXtra binnen uw zorgorganisatie te gaan invoeren. In de praktijk komt het er op neer dat je als […]

Online participatie door client en diens netwerk

Participatie is een veelgebruikte term in de zorg, maar hoeveel cliënten ervaren in de dagelijkse gang van zaken werkelijk participatie? Dit geldt niet alleen voor cliënten maar ook voor de mensen in hun directe netwerk, denk aan mantelzorgers, ouders, kinderen, etc. Binnen de programma’s (ECD) die professionals gebruiken om ondersteuningsplannen/zorgplannen op te stellen is het […]

Nominatie #Duim2011

Doenn Begeleiding is genomineerd voor het gebruik van MeXtra in hun dagelijkse werk. Doenn Begeleiding is een kleinschalige en ondernemende organisatie in Friesland. Het kenmerkt zich door flexibiliteit, korte lijnen, open, transparant, laagdrempelig en is gericht op contact. Doen Begeleiding is vernieuwend in de zorg omdat het gebruikt maakt van nieuwe media in de begeleiding. […]

Vertrouwen – Passie – Doen!

Donderdag 23 juni 2011 was ik spreker op de 4e Reshape avond van het Reshape HealthCare Team. 12 sprekers gaven een Reshape Talk volgens het Pecha Kucha principe. Alle lezingen waren gebaseerd op TEDxMaastricht dat op 4 april werd georganiseerd. Het thema was Ideas Worth Doing. Ik heb de 6.40 min. gebruikt om te vertellen […]

Digitaal dossier

Deze week is de ontwikkeling van onze nieuwste MeXra module afgerond; Digitaal Dossier. Hiermee is het zeer eenvoudig om uw dossier volledig digitaal te ontsluiten. Uw medewerkers hebben alle informatie binnen handbereik die ze nodig hebben om de beste zorg te kunnen leveren. Het is mogelijk om het digitale dossier  op onderdelen te autoriseren zodat […]

Workshop MeXtra

Vrijdagochtend 10 juni vond er een workshop MeXtra plaats in de Waarmakerij in Nijmegen. Aan medewerkers van FPC Veldzicht werden de nieuwste functionaliteiten getoond en uitgelegd. De medewerkers kregen een rondleiding door de Waarmakerij, waarbij het ontstaan en de grondbeginselen van sociale overwaarde werden uitgelegd. Wilt u ook in deze inspirerende omgeving een workshop MeXtra […]

MeXtra op facebook

Wij zijn hebben nu ook op Facebook een pagina rondom MeXtra gemaakt. Bekijkt u het eens en geef reacties op de berichten die we daar plaatsen. Neem een kijkje op www.facebook.com/mextra.nl

Het beste zorgplan op de achterkant van een bierviltje.

OK, een bierviltje is wat aan de kleine kant maar de strekking is dat je voor een goed zorgplan/ondersteuningsplan niet veel middelen nodig hebt. Wat je wel nodig hebt is een visie en een methodiek die je volgt. Verder is het noodzakelijk om een beeld te hebben wat de client vraagt en hoe kun je […]

'Zeurende' ouders

Ik ken het nog van de tijd dat ik leerling Z-verpleegkundige was. Op zondagochtend had je enorm je best gedaan om de kinderen van je leefgroep te douchen (toen was dat nog heel normaal) en keurig aan te kleden. Even later kwamen dan de eerste ouders om hun kind voor die dag mee naar huis […]